JAKIE URZADZENIE FISKALNE WYBRAĆ? - Firma DELFIN - kasy fiskalne, programy, komputery, alarmy i kamery.

PARTNER NOVITUS
Przejdź do treści
PORADY
JAKIE URZADZENIE FISKALNE WYBRAĆ I JAK JE ZAINSTALOWAĆ?

Gdy nastanie czas zakupu urządzenia fiskalnego (dla pewnych grup podatkowych w momencie realizacji pierwszej sprzedaży a dla innych po przekroczeniu progu 20 tys. zł obrotu) należy wybrać odpowiedni model urządzenia do swoich potrzeb,  kierując się zarówno funkcjonalnością, jak również możliwościami oraz  warunkami współpracy serwisowej jakie oferuje firma sprzedająca urządzenia fiskalne. Jedną z decyzji, którą trzeba podjąć przy zakupie urządzenia  fiskalnego jest wybór pomiędzy kasą a drukarką fiskalną. Czym różnią się  od siebie te urządzenia?

Kasa fiskalna jest kompletnym  systemem do rejestrowania sprzedaży, który może pracować samodzielnie.  Baza towarów i usług znajduje się wewnątrz urządzenia fiskalnego - kasy.  Przed przystąpieniem do sprzedaży należy zaprogramować kasę i  zafiskalizować.

Drukarka fiskalna  zawsze współpracuje z komputerem i odpowiednim oprogramowaniem. Z tego  względu nie jest urządzeniem samodzielnym, lecz stanowi fragment systemu  sprzedaży. Jej zadaniem jest zbieranie informacji o obrocie handlowym i  rejestrowanie ich w pamięci fiskalnej.  W tym przypadku baza towarów i  usług (PLU) zintegrowana jest z oprogramowaniem komputerowym  zainstalowanym na komputerze. Połączenie drukarki fiskalnej i  oprogramowania komputerowego jest dużo wygodniejszym rozwiązaniem, które  pozwala na pełną kontrolę prowadzonej działalności i efektywne  zarządzanie placówką. Dodatkową funkcją w drukarce fiskalnej jest  możliwość wystawiania faktur VAT. Przed przystąpieniem do sprzedaży z  wykorzystaniem drukarki fiskalnej należy zafiskalizować urządzenie.

Po  dokonaniu wyboru odpowiedniego modelu urządzenia oraz firmy  serwisującej należy złożyć zamówienie, uzgodnić warunki dostarczenia  urządzenia oraz termin jego fiskalizacji. Warto zakupić  kasę/drukarkę fiskalną z kopią elektroniczną, unikając tym samym  uciążliwego obowiązku przechowywania stosów rolek papierowych.

 Przed fiskalizacją urządzenie może zostać ustawione w trybie  szkoleniowym, który pozwala użytkownikowi zapoznać się z jego obsługą  (wystawianie paragonów, wykonywanie raportów, itp.). W związku z tym  zaleca się zakup urządzenia conajmniej na 10-14 dni przed obowiązkowym  terminem rozpoczęcia pracy w trybie fiskalnym. Umożliwia to naukę pracy z  urządzeniem bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Dokumenty potrzebne przy zakupie kasy?
Firma sprzedająca i prowadzaca serwis nie potrzebuje żadnych dokumentów aby móc zainstalować  kasę fiskalną. Warto sobie jednak przygotować kilka niezbędnych  informacji aby serwisant mógł prawidłowo zaprogramować i zafiskalizować urządzenie.

1. Dane firmy do faktury
(nazwa, adres siedziby, nip)
2. Dane kontaktowe
(telefon, e-mail)
3. Data zakupu kasy
(odbioru)
4. Data fiskalizacji
(jeżeli jest już podjęta decyzja - najpóźniej jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem rejestracji sprzedaży)
5. Urząd Skarbowy do jakiego należy właściciel kasy
6. Miejsce instalacji kasy
(jeśli jest inne niż siedziba firmy)
7. Nagłówek - czy ma mieć treść inną niż nazwa firmy
(lista towarów wraz z prawidłowymi stawkami VAT, odpowiednio pogrupowanych, które będą Państwo sprzedawać)
przykład.:
1. masło 5%
2. owoce 5%
3. krem 23%
....., ...
50. usł. fryzjerska, 8%
....., ...
 uwaga: liczba znaków w nazwie towaru/usługi jest ograniczona od 8 do 40  znaków w zależności od modelu kasy - jednak przeważnie wynosi ona około  18 znaków
 
9. Dodatkowe uwagi, pytania..?
(zawsze sobie lepiej przygotować)

Uwaga!  Co najmniej 1 dzień przed fiskalizacją kasy należy złożyć do Urzędu  Skarbowego pisemną informację o planowanym miejscu, terminie i liczbie  kas rejestrujących.

Instalacja kasy
 
W dniu fiskalizacji urządzenia  przedstawiciel firmy serwisującej przełącza drukarkę/kasę w tryb  fiskalny (jest to czynność jednorazowa oraz nieodwracalna), plombuje  urządzenie, wypełnia odpowiednie dokumenty oraz dokonuje wpisów w  książce serwisowej drukarki/kasy fiskalnej. Książka serwisowa powinna  być przechowywana w miejscu użytkowania urządzenia fiskalnego i dostępna  na każdą prośbę pracowników Urzędu Skarbowego oraz pracowników firmy  serwisującej urządzenie.

Po fiskalizacji urządzenia w terminie do 7 dni roboczych  należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym zawiadomienie podatnika o  instalacji urządzenia fiskalnego. Odpowiedni druk zwykle znajduje się w  komplecie dokumentów dostarczanych razem z drukarką/kasą lub jest  dostarczany przez serwisanta dokonującego fiskalizacji.

 Po otrzymaniu z Urzędu Skarbowego zawiadomienia o nadaniu numeru  ewidencyjnego należy nanieść trwale ten numer na obudowę urządzenia jak  również dokonać odpowiedniej adnotacji w książce serwisowej  potwierdzonej pieczęcią Urzędu Skarbowego.

 Podatnik ma obowiązek dbania o terminowo wykonywane przeglądy okresowe  swoich urządzeń fiskalnych. Przeglądy wykonuje serwis na prośbę  podatnika. Na chwilę obecną przegląd należy wykonać nie później niż 2 lata od momentu fiskalizacji urządzenia lub poprzedniego przeglądu okresowego.

PROGRAMOWANIE, SZKOLENIE, FISKALIZACJA I DOKUMENTY DO U.S. W CENIE KASY
Wróć do spisu treści